19.Ulusal Perinatoloji Kongresi - 29 Eylül - 02 Ekim 2022

Mardin Hilton Otel

Intermediate 0(0 Ratings) 7 People enrolled
Created by Perinatal Medicine Foundation Last updated Mon, 18-Dec-2023 Turkish
Description

Düzenli olarak yapılagelen ulusal kongremiz 29 Eylül – 02 Ekim 2022 tarihinde Mardin Hilton Otelde gerçekleşecektir. Kongremizde gebe, fetus ve yenidoğan sağlığı açısından son bilimsel gelişmeler ışığında klinik uygulamalarımızın tartışıldığı, değerli bilimsel çalışma ve olguların sunulduğu bir kongre olarak yerini alacaktır. 

 

BİLİMSEL PROGRAM 

 

29 Eylül 2022, Perşembe 

12.00 - 15.15 

KURS: Fetal Nörosonografi    SALON-A 

Cihat Şen - Oluş Api 

 

KURS:Fetal Ekokardiyografi    SALON-B 

Murat Yayla - Gökhan Göynümer 

 

12.00 

Fetal beyin muayenesi nasıl yapılmalı? 

Cihat Şen 

Rutin kalp incelemesi : Ne zaman, Nasıl yapılmalı?  (Video Yok) 

Soner Recai Öner 

12.15 

Ventrikülomegali tanı ve yönetimi 

Eftal Avcı 

Erken ekokardiyografinin avantaj ve dezavantajları (Video Yok) 

Halis Özdemir 

12.30 

Holoprozensefali 

Şule Göncü 

Septal defektleri yakalamada püf noktaları (Video Yok) 

Mekin Sezik 

12.45 

CSP ve korpus kallosum patolojiler 

Selahattin Kumru 

Damar çıkış anomalilerinde püf noktaları (Video Yok) 

Gökhan Göynümer 

13.00 – 14.00 

Tartışma ve kahve 

 

Tartışma ve kahve 

 

 

14.00 - 15.00 

SALON - A 

 

SALON - B 

 

14.00 

Posterior fossa patolojileri    … 

Okan Özkaya 

Venöz dönüş anomalilerini yakalamanın kolay yöntemi (Video Yok) 

Cenk Gezer 

14.15 

Mikrosefali, lizensefali, şizensefali: Tanı ve yönetim 

Sertaç Esin 

Myokardial performansın değerlendirilmesi (Video Yok) 

Emre Zafer 

14.30 

Destrüktif ve yer kaplayan lezyonlar 

Atalay Ekin 

Fetal Aritminin değerlendirilmesi(Video Yok) 

Ayşegül Özel 

14.45 

Nöral tüp defektlerinin tanısı ve yönetimi 

Oluş Api 

Kalp anomalileri-genetik ilişkisi (Video Yok) 

Ali Gedikbaşı 

15.00 

Tartışma  

 

Tartışma  

 

 

 

15.30  

  Kongre Açılışı 
   

 

16.00- 17.00 

Fetal Muayene 

Cihat Şen -  Murat Yayla 

16:00 

1.trimester fetal muayene nasıl olmalı? Önemi 

Murat Yayla 

16:15 

2.trimester fetal muayene nasıl olmalı? Önemi 

Oluş Api 

16:30 

3.trimester fetal muayene nasıl olmalı? Önemi 

Gökhan Göynümer 

16:45 

ARSA, Kalpte hiperekojen odak, Hiperekojen barsak, Pelviektazi ne önemi var? 

Emre Erdoğdu 

17.00-17.30 

Tartışma ve kahve 

 

 

17.30- 18.30 

NIPT 

Oluş Api - Resul Arısoy 

17.30 

NIPT temel prensipleri- Danışmanlığı 

Resul Arısoy 

17.45 

NIPT ile nadir  trizomiler ve mikrodelesyon sendromları taranmalı mı? 

Cenk Gezer 

18.00 

Sık görülen tek gen hastalıkları taranmalı mı? SMA? Kistik fibroz? Talassemi? 

Emre Zafer 

18.15 

Prenatal Tanı testleri ne zaman yapılmalı? ARRAY? EXOM? 

Tuncay Yüce 

18.30 – 19:00 

Tartışma ve kahve 

 

 

 

30 Eylül 2022, Cuma 

08.00- 09.00 

Sözlü Sunumlar 

Gökhan Göynümer - Ahmet Yalınkaya 

5 dak 

Erken Gebelik Haftasında Bakılan Trombosit Lenfosit Oranının ve Nötrofil Lenfosit Oranının Missed Abortusu Ön Görmedeki Yeri (Video Yok) 

Mehmet Nuri Duran, Kübra Özkan Karacaer, Serem Kel, Bülent Demir (Video Yok) 

5 dak 

Joubert Sendromu'nda Prenatal Tanı Mümkün mü? (Video Yok) 

Sevim Tuncer Can, Halil Gürsoy Pala, Ceren Sarıoğlu (Video Yok) 

5 dak 

Antenatal Toksoplazma Enfeksiyonunda Primetamin/Sülfadiazin Tedavisine Sekonder Gelişen Maternal Pansitopeni (Video Yok) 

Ceren Sağlam, Halil Gürsoy Pala (Video Yok) 

5 dak 

Fetal abdominal venöz dönüş anomalileri (Video Yok) 

Zafer Bütün, Gökalp Şenol, Kamuran Suman (Video Yok) 

5 dak 

İlk trimester plasenta invazyon anomalisi (Video Yok) 

Masum Kayapınar, Hasan Turan  (Video Yok) 

5 dak 

Fetal Volvulusun Prenatal Tanı ve Yönetimi (Video Yok) 

Gökalp Şenol, Ahu Korkut, Burcu Ör, Salih Kolsuz, Zafer Bütün (Video Yok) 

5 dak 

Presentation title: Meningomyelosele eşlik eden nadir bir konjenital kalp anomalisi: Çift arkus aorta (Video Yok) 

Raziye Torun, Halil Gürsoy Pala (Video Yok) 

5 dak 

Kromozom ve kardiyak yapısı normal olan, artmış NT saptanan bir fetüsün takibinde anomali gelişimi (Pes ekinovarus ve hidrotoraks): Olgu sunumu (Video Yok) 

Fatma Aycan Üge Engin, Erdener Karacan, Mehmet Okan Özkaya (Video Yok) 

5 dak 

İkinci Trimesterde Tam Servikal Dilatasyon, Membran Prolapsusu ve Kayıp Olmak Üzere Olan İkiz Gebeliklerde Amniyoredüksiyon Sonrası Acil Servikal Serklajın Etkinliği: Bir Kohort Çalışması (Video Yok) 

Ahmet YALINKAYA, Reyhan GUNDUZ, Ömer YALINKAYA, Tuba AZDIR, Murat YAYLA (Video Yok) 

5 dak 

Geçirilmiş sezaryan olan kadınlar ile ilk sezaryeni olan kadınların şok indeks değerleri açısından karşılaştırılması (Video Yok) 

Eda Özden Tokalıoğlu, Şule Göncü Ayhan, Dilek Şahin (Video Yok) 

 

 

09.00- 10.00 

Kalp - Beyin 

Murat Yayla- Gökhan Göynümer 

09.00 

Fetal kalp muayenesi nasıl olmalı? 

Murat Yayla 

09.15 

Hangi Kalp anomalileri tanınabilir?  

Cihat Şen 

09.30 

Hangi beyin anomalileri tanınabilir?  

Sertaç Esin 

09.45 

Fetal beyin muayenesi nasıl olmalı? 

Cihat Şen 

10.00-10.30 

Tartışma ve kahve 

 

  

10.30- 11.30 

Diğer Sistem Anomalileri 

Selahattin Kumru Mekin Sezik 

10.30 

Akciğer ve diafragma anomalilerinde yönetim  

Gürsoy Pala 

10.45 

GİS anomalilerinde yönetim ve danışmanlık nasıl olmalı? 

Atalay Ekin 

11.00 

Üriner sistem anomalilerinde  yönetim ve danışmanlık? 

Selahattin Kumru 

11.15 

İskelet sistemi anomalilerinde yönetim? (Video Yok) 

Orkun Çetin (Video Yok) 

11.30-12.00 

Tartışma ve kahve 

 

 

12.30-13.00 

ARA - YEMEK 

 

13.30-14.00 

UYDU SEMPOZYUMU 

 

NIPT danışmanlığı ve kullanımı: Murat Yayla 

 

 

14.00- 15.30 

Tarama yöntemleri 

Ebru Kavak- Mehmet Okan Özkaya 

14.00 

Gebelikte yapılması gereken testler? 

Şafak Yılmaz Baran 

14.15 

Preeklampsi tarama yöntemleri? 

Miraç  Özalp 

14.30 

GDM tarama ne zaman nasıl olmalı? (Video Yok) 

Nazan Vanlı (Video Yok) 

14.45 

TORCH Taraması yapılmalı mı? (Video Yok) 

Zafer Bütün (Video Yok) 

15.00-15.30 

Tartışma 

 

 

18.00-19.00 

TÜRK PERİNATOLOJİ DERNEĞİ GENEL KURULU 

 

 

 

01 Ekim 2022, Cumartesi 

08.00- 09.00 

Sözlü Sunumlar 

Arif Güngören - Eftal Avcı 

5 dak 

Üçüncü basamak bir merkezde tanı alan kistik higroma olgularının retrospektif analizi (Video Yok) 

Sureyya Sarıdas Demir, Erkan Cagliyan, Derya Öztürk, Samican Özmen, Sabahattin Altunyurt, Tufan Çankaya, Elcin Bora (Video Yok) 

5 dak 

Dekolman plasenta hastalarında dissemine intravascular koagülopatiyi öngörebilir miyiz? (Video Yok) 

Aydın ÖCAL, Oya DEMİRCİ (Video Yok) 

5 dak 

Antenatal ultrasonografide diastematomyeli tanısı koyulan fetüslerin perinatal ve postnatal sonuçları (Video Yok) 

Gizem Elif Dizdaroğulları, Münip Akalın, Oya Demirci (Video Yok) 

5 dak 

Fetal megasistis olgularının tanı aldıkları haftaya göre perinatal sonuçları (Video Yok) 

Lütfiye Uygur, Işıl Ayhan, Oya Demirci (Video Yok) 

5 dak 

Gebelikte dev müsinöz kistadenom ve eş zamanlı gebeliğe bağlı hipertansiyon olgusu (Video Yok) 

Zercan Kalı (SUNULMAMIŞTIR) (Video Yok) 

5 dak 

Komplet Cantrell Pentalojisinin bir komponenti olan hipoplastik sol kalp sendromunun eşlik ettiği torakoabdominal tip ektopia kordis: Nadir bir konjenital anomali (Video Yok) 

Sema Süzen Çaypınar (Video Yok) 

5 dak 

Erken Başlangıçlı Preeklampsi ile Komplike Olan Gebelerde Serum Anti-Karbonik Anhidraz Düzeyleri ve Oksidatif Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi (Video Yok) 

Ayşe Şebnem Erenler, Rauf Melekoğlu, Tuğba Raika Kıran, Önder Otlu, Feyza İnceoğlu (Video Yok)